Tidsåtgång
Inför varje projekt får du som kund en fast tidsplan, vilket vi naturligtvis har skrivit in i vårt avtal med dig.

Arbetstider
Om inte du har några andra önskemål så vill vi gärna ha tillgång till arbetsplatsen mellan klockan 07:30 och 17:00.

Behörigheter
Vi har alla behörigheter som krävs för att kunna utföra ett fackmannamässigt arbete enligt gällande branschregler.

Analys
Vi gör alltid hembesök för att få en tydlig bild av vad som skall utföras. När du har berättat om hur du vill ha det eller vad du vill uppnå, gör vi en analys och presenterar en lösning.

Betalning
Du kommer att få en betalningsplan som bygger på att du inte behöver betala något i förväg; du betalar endast efter utfört arbete i varje delmoment. Och en tydlig betalningsplan finns alltid med i avtalet.

ROT-avdrag
Du som kund har rätt att dra av 30 procent av arbetskostnaden. Den sammanlagda skattereduktionen för ROT-arbete är maximalt 50 000 kronor per person och år – oavsett ålder. Kontrollera gärna med Skatteverket om du har rätt till ROT-avdrag.

Offert
Efter vårt hembesök får du alltid en skriftlig offert per mail. Offerten ligger sedan som grund för det kommande avtalet.

Fast pris/ timpris
Vi lämnar alltid ett fast pris på stora arbeten. Vid mindre arbeten är det timpris som gäller. 

Ändringar eller tillägg
Ibland kommer man på att man vill göra en ändring under arbetets gång. En lampknapp som behöver flyttas eller så kanske det finns något annat som du vill ändra på eller lägga till. Ändringar och tillägg ska du alltid meddela via mejl till oss och du får en skriftlig bekräftelse tillbaka från oss.

Besiktning
Alltid efter varje avslutat arbete gör vi en besiktning för att kvalitetssäkra slutresultatet.